Pereira named to university position

Pereira named to university position